ارتباط با ما

شرکت بدر باتری

آدرس کارخانه: استان مرکزی، شهرستان خمین، شهرک صنعتی خمین، فاز 2، خیابان صنعتگران 3

تلفن

08646373429-08646222322
08646233913-09188660529

تلفکس

08646373431


فرم ارتباط با ما